epubny

Dette er en støtteside for digitale publikasjoner laget av Infopages DA.

På grunn av at Adobe sluttet å støtte Flash player fra januar 2021, blir våre publikasjoner etter dette kun levert med
primær åpning i HTML5. For å kunne se publiseringer før dette, må du gi din browser tillatelse til å benytte Flash player.

Her er noen eksempler:

Talefoten - Lokalblad for Grefsen Søndag i sentrum Katalog for Stavanger domkirke Utstein Pilegrimsgard - Program 2021
Kystpilegrimsleden Rogaland - Brosjyre